Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ministry of Education, Research and Religious Affairs

Λίγες ώρες μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας διαμόρφωσε το νέο του υπουργικό συμβούλιο. Οι δημοσιογράφοι στάθηκαν στα παλιά ή νέα πρόσωπα της κυβέρνησης, στα παλιά και νέα tweet τους, στις αλλαγές των ονομάτων των υπουργείων, στο ποιοι ορκίστηκαν με πολιτικό και ποιοι με θρησκευτικό όρκο, κλπ. Ελάχιστη συζήτηση έγινε, όμως, για κάτι που προσωπικά θεωρώ αδιανόητο: Το υπουργείο στο οποίο θα υπάγεται η Παιδεία και η Έρευνα, ονομάζεται πλέον "Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων".

Για να βεβαιωθώ ότι δεν αντιδρώ υπερβολικά, μετέφρασα την ονομασία στην αγγλική και ζήτησα από εξέχοντες βρεταννούς πανεπιστημιακούς να μου πουν σε ποια χώρα θα πίστευαν ότι υπάρχει "Ministry of Education, Research and Religious Affairs". Όλοι αρχικά ανέφεραν τη Μέση Ανατολή, πχ Σαουδική Αραβία ή Ιράν, αλλά κάνοντας μια διαδικτυακή αναζήτηση, με μεγάλη έκπληξη, ανακάλυπταν ότι είναι στην Ελλάδα!

Πώς φτάσαμε σε μια χώρα που κυβερνά (δεύτερη φορά) Αριστερά, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της ΕΕ, στη χώρα που γέννησε την Παιδεία και την Έρευνα, η λέξη "έρευνα" να συντάσσεται δίπλα στα "θρησκεύματα"; Πρόκειται να τον απόλυτο αχταρμά, που έχει όμως και βαθιές ρίζες και σύγχρονες επιρροές!

Με την επικράτηση του Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η εκκλησία εισχώρησε στην παιδεία και την εξανδραπόδισε, εξαλείφοντας οτιδήποτε αμφισβητούσε την Αλήθεια του Κυρίου και απαγορεύοντας την επιστημονική έρευνα. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, όταν μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, την ελληνόφωνη παιδεία ήλεγχε το Ιερατείο, με βάση τα προνόμια που είχε από τον Σουλτάνο. Γαι το τελευταίο, τι χρειάν έχομεν άλλων μαρτύρων, όταν στην Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου του Έλληνος, διαβάζουμε:
Ἀφοῦ, λέγω, τὸ ἱερατεῖον ἠθέλησε νὰ ἑνώσῃ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐντάλματα μὲ τοὺς πολιτικοὺς νόμους, διὰ νὰ τιμᾶται ἐν ταὐτῷ καὶ νὰ ὁρίζῃ χωρὶς δυσκολίαν, ἐκατάλαβεν, ὅτι ἀναγκαῖον ἦτον πρότερον νὰ τυφλώσῃ τὸν λαὸν μὲ τὴν ἀμάθειαν, διὰ νὰ στερεώσῃ καλλιότερα τὸν σκοπόν του, καὶ οὕτως ἐπροσπάθησεν νὰ ἐσβήσῃ κάθε σπουδὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ὑπερασπίσθη τὴν ἀμάθειαν.
Αἱ ἐπιστῆμαι, ὁποὺ πρότερον ἤνθιζον, ἄρχισαν νὰ μαρανθῶσι, τὰ σχολεῖα ἐσφαλίσθησαν, οἱ διδάσκαλοι ἐμωράνθησαν, καὶ ἡ ἀλήθεια μὲ τὴν φιλοσοφίαν ἐξωρίσθησαν. Ἄλλο βιβλίον δὲν εὑρίσκετο, εἰμὴ τὰ πονήματα τῶν ἱερέων. Κάθε φιλόλογος ἄλλο δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἀναγνώσῃ, εἰμὴ τὰ θαύματα καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, καὶ οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες, ἀγκαλὰ καὶ φιλελεύθεροι, ὑστερημένοι ὅμως ἀπὸ τὸ φῶς τῆς φιλοσοφίας, ἔγιναν σχεδὸν δοῦλοι κατὰ συνήθειαν, μεμεθυσμένοι δὲ ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ δεισιδαιμονίαν, ὑπήκουον καὶ ἐφοβοῦντο τοὺς τυράννους των, χωρὶς νὰ ἠξεύρουν τὸ διατί. Ἕνας ἀφορισμὸς τοῦ ἀρχιερέως ἐτρόμαζεν τόσα μιλλιούνια ἀνθρώπων. Ὦ δεισιδαιμονία, πόσον φοβερὰ εἶσαι ἀνάμεσα εἰς τὰ ἀνθρώπινα πάθη, καὶ πόσον οὐτιδανώνεις τὴν ἀνθρωπότητα, ὅταν κυριεύσῃς τὰς ψυχὰς τῶν ἁπλῶν καὶ ἀμαθῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι τόσον ἀπομωρώνονται, ὁποὺ τρέμουσιν εἰς τὴν ψευδῆ λαλιάν σου, καθὼς τὰ βρέφη φοβοῦνται ἕνα ὄφιν ξύλινον, ἢ ἕνα χαλκοῦν λέοντα!
Η λογική του σφικτού εναγκαλισμού εκκλησίας-παιδείας συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, με μάλιστα από το ξενόφερτο Βαυαρικό καθεστώς. Το 1833, το Υπουργείο Παιδείας πρωτοονομάστηκε "Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως", και έκτοτε έχει πάρει διάφορα πιο κοσμικά ονόματα, με συνηθέστερο το "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

Το ελληνικό κράτος, στα σχεδόν 200 χρόνια της ζωής του, κι ενώ προσπαθεί να φορέσει έναν "ευρωπαϊκό μανδύα", δεν έχει κάνει διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας και αυτό αντανακλάται κυρίως στην εμπλοκή της εκκλησίας στην παιδεία. Επειδή, κάποιοι μπορούν να πουν ότι δε γίνεται εύκολα ο διαχωρισμός εκκλησίας-παιδείας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι του Λένιν του πήρε 2 μήνες μέχρι να εκδώσει το διάταγμα του Διαχωρισμού Εκκλησίας-Κράτους και των Σχολείων από την Εκκλησία, αλλά ήδη από τον πρώτο μήνα της επανάστασης, είχε εκδώσει άλλα νομοθετήματα που περιόριζαν δραστικά τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους. Αν λοιπόν υπήρχε η θέληση, θα μπορούσε να είχε ήδη κάνει ο κ. Τσίπρας το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, όπως για παράδειγμα  από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός ορκίστηκε με πολιτικό όρκο (είναι και το μόνο που έκανε προς την κατεύθυνση αυτή).

Από τα παραπάνω, εξηγείται μόνο γιατί το υπουργείο ονομάζονταν τα τελευταία χρόνια "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Για το πώς φτάσαμε στο σημερινό του όνομα, πρέπει να δούμε ποια λέξη αφαιρέθηκε και ποια προστέθηκε στην ονομασία και γιατί: 
  • Η λέξη "Εθνική" αφαιρέθηκε γιατί ενεργοποιεί τα εθνομηδενιστικά αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ (που φροντίζει να ονομάζει αριστερά / διεθνιστικά / αντιρατσιστικά). Έτσι, ο όρος αυτός καταργείται με ταχύτατους ρυθμούς από παντού, πχ οι "εθνικές εκλογές" μετονομάστηκαν φέτος σε... "γενικές εκλογές"! Είναι λυπηρό, τέτοιοι εθνικοί όροι να αντιμετωπίζονται με ανυποληψία από το επίσημο κράτος και να τους καπηλεύονται οι ακροδεξιοί εθνοπροδότες.
  • Η λέξη "Έρευνα" προστέθηκε γιατί έπρεπε κάπου να κολλήσει, για να κάνει με κάτι... τριάδα, λες και παίζουμε κουμ-καν! Αποτελεί ντιρεκτίβα της ΕΕ, ο "εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών", μέσα και από την ελάττωση του αριθμού των υπουργείων, που γίνεται με τη συνένωση προϋπαρχόντων υπουργείων "συναφών και αλληλοκαλυπτομένων αρμοδιοτήτων". Έτσι, κατά καιρούς, ακούμε διάφορα απίθανα ονόματα υπουργείων, πχ το αμέσως προηγούμενο όνομα του υπουργείου ήταν "Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων". Τότε, του κόλλησαν τον Πολιτισμό, τώρα την Έρευνα, για να κάνει τριάδα (σε αυτήν την παρτίδα κουμ-καν, ποιος είναι ο Jocker, το έχετε καταλάβει, αρκεί να θυμηθείτε να το... μεταφράσετε στα ελληνικά).
Σκοπός του παρόντος πονήματος, ήταν η περιγραφή της τρικυμίας εν κρανίω των προοδευτικών αριστερών και υπερσυντηρητικών ακροδεξιών κυβερνητικών εταίρων, που οδήγησε στο να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα, το θύμα και ο θύτης, η Έρευνα και τα Θρησκεύματα. Οποία αισχύνη...

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Σε αυτές τις εκλογές ξεμπερδεύουμε με το παλιό

"Σε αυτές τις εκλογές ξεμπερδεύουμε με το παλιό", λέει η διαφημιστική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνά όμως να πει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή της μνημονιακής του μετάλλαξης, αποτελεί μέρος του παλιού. Του παμπάλαιου, πιο σωστά: Των πολιτικών δυνάμεων που στήριζαν την πολιτική του εξωτερικού δανεισμού, από το... 19ο αιώνα! Από την εποχή των Δανείων του Αγώνος που σπαταλήθηκε από τους κοτσαμπάσηδες στην Επανάσταση, και του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) που ανέλαβε το 1898 να... νοικοκυρέψει τα οικονομικά της χώρας, για μόλις... 81 έτη κι "έληξε" το 1978, οπότε και ανέλαβε το νοικοκύρεμά μας, η ΕΟΚ των... Λαών, όπως την αποκαλούσε το "Κ"ΚΕ Εσωτερικού, ο πολιτικός πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ!

Αν λοιπόν, το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο, σε αυτές τις εκλογές ξεμπερδεύουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η 7μηνη αλλοπρόσαλλη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει μια θλιβερή παρένθεση...

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί τα ΜΜ"Ε" αβαντάρουν το Λαφαζάνη;

Είναι εντυπωσιακό ότι τα ΜΜΕ πλέον αβαντάρουν ανοικτά το Λαφαζάνη. Το φωνάζουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, και δε λένε ψέμματα! Γιατί όμως γίνεται αυτό; Είναι απλό:

α) Ο Λαφαζάνης στηρίζεται σήμερα από το σύστημα, όπως μέχρι χτες στηρίζονταν το κόμμα από το οποίο προέρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ, και όπως μέχρι προχθές στηρίζονταν ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Συνασπισμός. Είναι το ανάχωμα που χρειάζεται το σύστημα, ώστε αν ο κόσμος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στα κόμματα εξουσίας, ριζοσπαστικοποιηθεί, να μην πάει στο ΚΚΕ, το μόνο κόμμα σήμερα που πραγματικά αρθρώνει διαφορετικό πολιτικό λόγο και που είναι και κόμμα που ποτέ δεν ήθελε το σύστημα.

β) Το ΚΚΕ μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν το μόνο κόμμα που δεν ήθελε με τίποτα το σύστημα. Τώρα, τα κόμματα που δε θέλει το σύστημα, ίσως γίνανε... δύο! Στα κόμματα που δε θέλει το σύστημα, πλέον μάλλον συγκαταλέγεται και ο... ΣΥΡΙΖΑ! Μη βιαστείτε να σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά τώρα που έκανε τη μνημονιακή του μετάλλαξη, έγινε... αντισυστημικός! Απλά, με τις παλινωδίες του, δεν έγινε μόνο αναξιόπιστος στα μάτια όσων θέλουν τη ρήξη με τα μνημόνια και τα γενεσιουργά τους αίτια, αλλά και στα μάτια των μνημονιακών υπηρετών του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου. Γιατί να θέλουν οι αστοί έναν αναξιόπιστο συνεργάτη που θα τους εκπλήσσει κάθε τόσο με τις πιο παράλογες πρωτοβουλίες; Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να αποτύχει και ως κόμμα ρήξης και ως κόμμα διαχείρισης! Φυσικά, δε θα είναι κι ο Λαφαζάνης πιο συνεργάσιμος! Τα ΜΜΕ αβαντάρουν το Λαφαζάνη, απλά γιατί μπορεί να κόψει ψήφους ΜΟΝΟ από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ελπίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, η ΝΔ, ο πλέον αξιόπιστος εταίρος του συστήματος, χωρίς να πάρει περισσότερες ψήφους, θα βγει πρώτο κόμμα. Δεν είναι καινούργιο κόλπο: Έτσι, και το μικρόψυχο ΠΑΣΟΚ αβάνταρε κάποτε το ΛΑΟΣ, προκειμένω να χάσει η ΝΔ ψήφους προς τα δεξιά της. Το ότι με τον απεγκλωβισμό αυτών των δυνάμεων από τους κόλπους της ΝΔ, νεκραναστήθηκε η ελληνική άκρα δεξιά και το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής αναδείχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα στην Ελλάδα, ουδόλως απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ (όπως στο μεσοπόλεμο, το SPD αδιαφορούσε για την ενίσχυση των Χιτλερικών στη Γερμανία).

Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ μαζί στη Μαύρη Προπαγάνδα

Εντυπωσιάστηκα όταν είδα να κυκλοφορούν σε διαδικτυακούς τόπους προσκείμενους στο ΣΥΡΙΖΑ, άρθρα με τίτλο: Μεϊμαράκης: Θα με ψηφίσουν οι χρυσαυγίτες γιατί και εγώ φασίστας ήμουν. Επειδή ήταν οφθαλμοφανές ότι ο κ. Μεϊμαράκης αποκλείεται να είχε παραδεχθεί ότι ήταν φασίστας, ακόμα κι αν ήταν, έψαξα να βρω την πηγή της κατηγορίας. Ήταν το άρθρο της επίσημης ιστοσελίδας της Χρυσής Αυγής: Και ψευτράκος ο Βαγγέλας: Θα με ψηφίσουν Χρυσαυγίτες, επειδή ήμουν “Κένταυρος” άμα λάχει να ΄ούμε... ΒΙΝΤΕΟ! Στο άρθρο της ΧΑ, ενδιαφερόν είχαν δύο πράγματα:
α) Ότι τα ανεγκέφαλα της ΧΑ είχαν μοντάρει τη συνέντευξη του Μεϊμαράκη, ώστε να φαίνεται ότι τάχα ο Μεϊμαράκης παραδέχονταν ότι ήταν Κένταυρος (ακροδεξιός τραμπούκος της ΟΝΝΕΔ) και ότι ισχυρίζονταν ότι βάσει αυτού θα τον ψηφίσουν ψηφοφόροι της ΧΑ.
β) Ότι οι ίδιοι οι Χρυσαυγίτες διέψευσαν ότι ήταν Κένταυρος, λέγοντας ήταν "πολύ light (ντοράκιας...)" και όχι μόνο δεν είχε "καμία σχέση με τους Κένταυρους και τους Ranger (στους οποίους κεντρικό ρόλο έπαιξε ο Μάνος Μανωλάκος)", αλλά ότι ήταν "αυτός που στην πράξη τους κατάργησε". Και έτσι "γεννήθηκε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ" που δεν έκανε... "εθνικούς αγώνες" (δηλαδή να ανοίγει κεφάλια με ρόπαλα).

Πώς προέκυψε όλο αυτό; Ψάχνοντας βρήκα την άκρη του νήματος:
Ο κ. Τσίπρας, σε μια ακόμα προσπάθειά του να γίνει κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος στις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις επικαλούνταν το θυμικό του λαού μας ("ο Λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά!"), κατηγόρησε τον κ. Μεϊμαράκη ότι ήταν αρχηγός των Κενταύρων (δείτε στο 0:18 του σχετικού βίντεο). Σε αυτήν την κατηγορία, απάντησε ο κ. Μεϊμαράκης: Στη συνέντευξη που πετσόκοψε η Χρυσή Αυγή και μετά χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα δείτε από το 12:37 και μετά, ο αρχηγός της ΝΔ, όχι μόνο είπε ότι δεν ήταν Κένταυρος, αλλά χαριτολογώντας είπε ότι η κατηγορία Τσίπρα "του φτιάχνει το προφίλ του Δεξιούλη", αφού τον έπιασαν ψηφοφόροι της ΧΑ και του είπαν ότι "αφού ήσουν Κένταυρος, θα σε ψηφίσουμε", ενώ στο τέλος έκλεισε λέγοντας "μην παρεξηγηθεί η ΧΑ".

Κοινώς: Η είδηση ότι ο Μεϊμαράκης είπε ότι οι Χρυσαυγίτες θα τον ψηφίσουν γιατί ήταν φασίστας, ή έστω Κένταυρος, είναι απάτη! Απάτη που ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή και συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που την άφησε η Χρυσή Αυγή!

Ήταν όμως πράγματι ο κ. Μεϊμαράκης "Κένταυρος", για να του αξίζει η αρχική κατηγορία του Τσίπρα;

Διαβάζοντας ένα παλιότερο άρθρο μιας αγωνίστριας του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι θεωρεί μεν ότι οι “Κένταυροι” και οι “Rangers” είχαν αρχηγούς τους, το Βασίλη Μιχαλολιάκο και το Μάνο Μανωλάκο (ό,τι είπε και η ΧΑ στο υστερόγραφό της), αλλά ότι ”Ομάδες κρούσης” τραμπούκων της ΟΝΝΕΔ "τελούσαν υπό τις ευλογίες των προέδρων Μεϊμαράκη και Βουλγαράκη". Δηλαδή ότι ακόμα κι αν δεν ήταν Κένταυρος ο Μεϊμαράκης, εν τούτοις είχε σχέσεις με τα συγκοινωνούντα δοχεία του ακροδεξιού τραμπουκισμού.

Άρα, το κείμενο αυτό δεν ακυρώνει τελείως τον αρχικό ισχυρισμό του κ. Τσίπρα, ότι ο κ. Μεϊμαράκης ήταν "αρχηγός των Κενταύρων". Κι όμως, τον ακυρώνει και μάλιστα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Ο τελευταίος πολιτικός που μπορεί να κατηγορήσει έναν πολιτικό για τραμπούκο της Δεξιάς, βάσει του κειμένου αυτού, είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, αφού για να γίνει πρωθυπουργός και να φέρει το τρίτο μνημόνιο, δε δίστασε να συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο, το όνομα του οποίου φιγουράρει στο ίδιο κείμενο, ως "ήρωας" των ομάδων των τραμπούκων της ΟΝΝΕΔ και "πρωτοπαλλήκαρο" των "φυτωρίων του Καλαμπόκα", με τη σημείωση ότι η ομάδα του  εμφανιζόταν στις διαδηλώσεις "με κράνη και ρόπαλα":

"Ομάδες δεξιών τραμπούκων, φυτώρια του Καλαμπόκα και άλλων ευγενών νέων.

Κάποτε ήταν γεμάτη η ΟΝΝΕΔ από δαύτους.

Να προσθέσω απλά ότι ήρωάς τους και πρωτοπαλλήκαρο σε πολλές εκδηλώσεις ήταν ο γνωστός, βουλευτής και σήμερα αρχηγός κόμματος, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Πάνος Καμμένος.
Τότε κάποιοι θα θυμούνται ότι στις διαδηλώσεις η συγκεκριμένη ομάδα εμφανιζόταν με κράνη και ρόπαλα, πράγμα που δείχνει εντόνως τις προθέσεις τους."


Α, ρε έρμε Τσίπρα...  Δεν κατάπινες ένα μαγκάλι κάρβουνα, πριν μιλήσεις για Κενταύρους;