Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

"Ευεργέτες" και "Φιλάνθρωποι"

Μια και τελευταία, πολύς λόγος γίνεται για ΜΚΟ, "εθελοντές" και "φιλανθρώπους" που υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες, θα άξιζε να δείτε την τελευταία παράγραφο του 10ου κεφαλαίου "Η καταστροφή του 1897", του βιβλίου "Το Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα" (Σύγχρονη Εποχή) του Νίκου Μπελογιάννη (σελ 149-150). Σ' αυτήν, ο Μπελογιάννης αναφέρεται στους "ευεργέτες" που δεν ήταν τίποτα άλλοι από τους υπαίτιους του "ατυχούς πολέμου" του 1897 που κατέστρεψε οικονομικά την Ελλάδα (και ειδικότερα τα μέλη της "Εθνικής Εταιρίας" που σκηνοθέτησαν τον τυχοδιωκτισμό):

Ύστερ' από την καταστροφή, το δημοσιογραφικό όργανο της "Εθνικής Εταιρίας" δήλωσε, ότι "εξεπληρώθη ο σκοπός αυτής". Κι έπρεπε πια το ταχύτερο να γίνει "η πάντοθεν ζητουμένη ειρήνη"! Ο προδομένος λαός απάντησε τότε να γίνει αυστηρός έλεγχος για τη δράση αυτής της σπείρας. Ο Ράλλης όμως, παρ' όλο που παραδεχότανε στα λόγια τις αξιόποινες πράξεις που διέπραξε η "Εταιρία", "δεν ετόλμα να προβεί εις τοιούτον έργον ίνα μη εκτεθώσι πλείσθ' όσα πρόσωπα πολλών εν τοις Κυβερνητικοίς γραφείοις ή εν αυλικοίς κύκλοις εργαζομένων" (Καρολίδης). Μου φαίνεται πως δεν χρειάζονται πια περισσότερες αποδείξεις για να φανεί ποιοι ήταν οι εγκληματίες που κατάστρεψαν την Ελλάδα. Τα ίδια τα γεγονότα -όσα ξέρουμε- μιλάνε μοναχά τους και τους αποκαλύπτουν. Κι όμως, τους ντόπιους ένοχους της μεγάλης καταστροφής και του εθνικού ξεφτιλισμού του 1897, τον Συγγρό, το βασιλιά, το διάδοχο, την αυλή, τον Ράλλη, την "Εθνική Εταιρία" κλπ. μας τους έμαθαν στο σχολείο, στις εφημερίδες, στα βιβλία, παντού, τον ένα σαν "εθνικό ευεργέτη", το δεύτερο σαν "εθνομάρτυρα" βασιλιά, τον τρίτο σαν του "αητού το γιο" που μας οδήγησε στη δόξα και λοιπά, και λοιπά. Αλλά στην πραγματικότητα, όλων αυτών των ασυνείδητων και αφιλότιμων κακούργων, που βουλιάξανε στη συμφορά μιαν ολόκληρη χώρα, για να την παραδώσουν ύστερα δεμένη στους ξένους, η θέση τους έπρεπε να 'ναι πριν οδηγηθούν στην κρεμάλα, στις φυλακές που έχτισε ο ίδιος ο Συγγρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου