Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Αποσπάσματα της Απολογίας του Νίκου Πλουμπίδη


Στη δίκη ο Πλουμπίδης κατά τη διάρκεια της απολογίας του ανέφερε τα εξής για την υπόθεσή του και γι' αυτή του Μπελογιάννη (αποσπάσματα από τα Επίσημα Πρακτικά του Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών της 30ής Ιουλίου 1953).

Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Στρατοδίκες, πρώτα απ' όλα πρέπει να τοποθετήσομε την δικαζομένη υπόθεσι στα σωστά της πλαίσια. Η υπόθεσις που δικάζεται, δεν είναι υπόθεσις κοινή. Δεν είναι υπόθεσις κατασκοπείας αλλά είναι υπόθεσις πολιτική. Είναι υπόθεσις ιδεολογική. Δεν δικάζετε τον Πλουμπίδη σαν δράστη του άλφα ή του βήτα εγκλήματος, αλλά τον δικάζετε σαν κομμουνιστή ηγέτη. Δεν δικάζετε τους ερήμην δικαζομένους Ζαχαριάδην, Ιωαννίδου, Μπαρτζώταν, Βλαντάν, Ρούσσον και λοιπούς σαν δράστας εγκλημάτων αλλά σαν ηγεσία του K.K.E. Χαρακτηριστικό του πολιτικού καί ιδεολογικού περιεχομένου της δίκης είναι η διχογνωμία εάν πρέπει να γίνη η δίκη αυτή ή όχι.
Υπήρξαν δύο απόψεις. Η μία ήτο ότι είναι συμφερώτερον να μη γίνη η δίκη αλλά να συνεχίζεται η κατάστασις της συγχύσεως και του διχασμού των κομμουνιστών αν ο Πλουμπίδης είναι προδότης ή όχι. Και ακόμα να μη γίνη η δίκη γιατί με την δίκη αυτή θα δοθή η ευκαιρία εις τον κομμουνισμόν να διεξαγάγη εκστρατείαν προπαγάνδας. H δευτέρα άποψις ήτο ότι πρέπει να γίνη η δίκη γιατί ο Πλουμπίδης από ψευτοφιλότιμο ή θα αναγκασθή να προβή σε αποκαλύψεις, οπότε θα έχωμε συμφέρον, ή αν δεν αποκαλύψη θα αναλάβη τις ευθύνες οπότε θα αντιμετωπίση το εκτελεστικόν Απόσπασμα και οι ερήμην δικαζόμενοι θα καταδικασθούν εις θάνατον έτσι που μετά την νομιμοποίησι του κόμματος που θα επακολουθήση την ειρήνευσιν του κόσμου να μη μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και το Κόμμα να αποκεφαλισθή.
H δίκη ωρίσθη. Κατά την προετοιμασίαν της δίκης οι αντικομμουνιστικοί κύκλοί και οι εχθροί του λαού προσπάθησαν με κάθε μέσον να δυσφημήσουν το K.K.E. και τους ηγέτας του. Έφθασαν στο σημείο να δημοσιεύουν εις εφημερίδα ψεύτικες δηλώσεις μου, προς δήθεν ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, που αποδεικνύουν ότι ο Πλουμπίδης είναι αποστάτης, είναι προδότης στις τάξεις του Κόμματος, ότι οι κομμουνιστές ηγέτες είναι δολοφόνοι και ότι το K.K.Ε. είναι κόμμα ύπουλο με σκοπούς ανομολόγητους. Φοβούνται τις αποκαλύψεις του προδότου και αποφάσισαν την δολοφονία του. Ακόμη εδημοσίευσαν ψεύτικη και φανταστική συνέντευξί μου σε απογευματινή εφημερίδα για να παρουσιάσουν τον προδότη Πλουμπίδη στρεφόμενον εναντίον του Ζαχαριάδη, δηλ. του αρχηγού του Κόμματός μας.
Αλλά και κατά την διαδικασίαν, Κύριοι, τινές των αστυνομικών προσπάθησαν να ηρωοποιήσουν τον Πλουμπίδην, να τον παρουσιάσουν μέντορα, μορφωμένο κ.λπ. Είναι τυχαίο αυτό; Οχι, είναι πολιτικό ζήτημα. Αυτό έγινε -κατά την γνώμην μου- για τον λόγο ότι, αν ο Πλουμπίδης θιγόμενος από την συνεχιζομένην πολιτική εναντίον του από το Κόμμα, μπορεί να προβή εις αποκαλύψεις. Ακόμα ο κ. Πανόπουλος στην απάντησή του στην επιστολή μου για τον Μπελογιάννη με απεκάλεσε ιδεολόγο κομμουνιστή, υπερήφανο τίμιο κ.λπ. Στην χθεσινή κατάθεσή του, όταν ηρωτήθη αν είναι -από τον συνήγορό μου- ο Πλουμπίδης ιδεολόγος, ο κ. Πανόπουλος που τότε είπε τον Πλουμπίδη ιδεολόγο διότι ήθελε να αφήση την εντύπωσι ότι ο Πλουμπίδης είναι προδότης και σήμερα που πιάστηκε ότι ο Πλουμπίδης δεν προδίδει το Κόμμα του, απήντησε ότι ο Πλουμπίδης είναι κομμουνιστής. Αυτό είναι σοβαρό, Κύριοι.
Οι σκοποί των αντικομμουνιστικών κύκλων με την δίκη αυτή και με την σκηνοθετημένη κατηγορία της δίκης είναι σαφείς. Είναι η συνέχεια της σκηνοθετημένης κατηγορίας που έγινε με τη δίκη Μπελογιάννη, με την διαφορά άτι τότε μεν έγινε η δίκη εκείνη σε εποχή Ψυχρού Πολέμου, αυτή δε διεξάγεται όταν αρχίζη η διεθνής ειρήνευσις να κάνη τα πρώτα της βήματα.
Οι σκοποί που επιδιώκονται είναι σαφείς: Αντιπερισπασμός στην διεθνή ειρήνευσι. Όπως ο Σίγκμαν Ρι εις την Κορέα φέρει εμπόδια εις την ανακωχή, όπως ο Αντενάουερ, ο Καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, δεν θέλει την ενοποίηση της Γερμανίας για να μπορή να μεταβάλη την Δυτική Γερμανία σε φρούριο επιθέσεως, έτσι και η Ελλάς μεταβάλλεται σε στήλη, σε βάθρο, σε προπομπό των κύκλων των διεθνών που αντιδρούν στην ειρήνη.
Σήμερα, Κύριοι, δεν δικάζετε άτομα. Δικάζετε το ΚΚΕ. Και επ' αυτού δηλώνω, παρ' όλον ότι σήμερα, όχι μόνον δεν έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Κόμμα μου, αλλά έχω και πολεμικήν εναντίον μου, δηλώνω ότι αναλαμβάνω πλήρως τας ευθύνας διά την πολιτικήν γραμμήν του Κόμματός μου.
Και τώρα να έλθω εις τα σοβαρά σημεία της κατηγορίας, τα αναφερόμενα εις το κατηγορητήριον και εις την κατάθεσιν των μαρτύρων κατηγορίας, για τα όποια σας δηλώνω ότι θα ομιλήσω, Κύριε Επίτροπε, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
Πρώτον ζήτημα: Οι κομμουνιστές είναι προδότες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν λέγει το κατηγορητήριον....
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Το είπον οι μάρτυρες, κ. Πρόεδρε. Το είπον οι μάρτυρες κατηγορίας και το κατηγορητήριον στηρίζεται εις τας καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Επιτρέψατέ μου -διότι δεν μπορώ να μιλήσω επί πολύ- επιτρέψατέ μου να πω εκείνα που νομίζω. Νομίζω ότι με αυτά που θα σας πω θα μπορέσετε να μορφώσετε ορθότερα γνώμη επί της κατηγορίας και θα μπορέσετε να εκδώσετε απόφασι σύμφωνα με τον τρόπο σας σαν δικαστών.
Οι λέξεις «προδότης» και «προδοσία» χρησιμοποιούνται τόσον συχνά στους πολιτικούς αγώνες που σχεδόν έχουν χάσει την κυριολεκτική τους σημασία. Θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα προδοτών από την ιστορίαν.
Γνωρίζετε ασφαλώς από την ιστορία τον Φωκίωνα τον Αθηναίον. Ο Φωκίων κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του σαν προδότης, σαν κατάσκοπος των Μακεδόνων, σαν μακεδονίζων, παρεπέμφθη σε δίκη και κατεδικάσθη να πιη κώνειον. Σε λίγο καιρό οι Αθηναίοι επείσθησαν ότι ο Φωκίων ήτο πατριώτης και για να μη σας πω περισσότερα σας παραπέμπω σε μία μονογραφία του ακαδημαϊκού κ. Καλλιτσουνάκη.
Ας έλθωμε όμως εις την νεωτέραν Ελλάδα. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, ο ξακουσμένος αρματολός, κατηγορήθηκε σαν προδότης, σαν συνεργάτης των Τούρκων. Οι αντίπαλοί του επειδή δεν μπορούσαν να τον παρουσιάσουν στο δικαστήριο τον δολοφόνησαν από την Ακρόπολιν. Το ξέρετε αυτό. Και χρειάσθηκαν 50 χρόνια αγώνων για να αναγκασθή η επίσημος πολιτεία να αναγνωρίση ότι ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος δεν ήτο προδότης αλλά πατριώτης και να τον κατατάξη εις το πάνθεον των ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως.
........................
Και τέλος είναι ο Μπελογιάννης. Ήτο ένα λαμπρό παλικάρι του ελληνικού λαού. Διέθεσε τα πάντα για την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Με επιταγή των Αμερικανών εισήχθη σε δίκη και κατεδικάσθη. Πολλά θα έλεγα ποιος φταίει διά την εκτέλεσι. Δεν το λέγω σεβόμενος τον χθες ενταφιασθέντα Πλαστήρα. Εφαρμόζω το «ο αποθανών δεδικαίωται».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάμνεις μιαν παραχώρησιν.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Τι να κάμω, κ. Πρόεδρε. Για τον Οδυσσέα Ανδρούτσον χρειάσθηκαν 50 χρόνια διά να καταταγή εις το πάνθεον των ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως. Διά τον Μπελογιάννην θα χρειασθούν πολύ ολιγώτερα χρόνια, διότι ο ελληνικός λαός τον έχει σαν λαϊκό του ήρωα.
Επειδή μιλάμε για τον Μπελογιάννη θα επανέλθω εις το ζήτημα της επιστολής που έστειλα εγώ. Γιατί έστειλα την επιστολήν; Για μένα η σωτηρία του Μπελογιάννη ήταν πανανθρώπινο καθήκον. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από φυλή και φύλο, ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα και πολιτικές πεποιθήσεις, όφειλε να υπερασπίση τον Μπελογιάννη διότι ο Μπελογιάννης ήτο σημαιοφόρος της ειρήνης διά την Ελλάδα και δι' όλον τον κόσμον. Για μένα η σωτηρία του Μπελογιάννη ήτο και εθνικόν καθήκον. Διότι η καταδίκη του Μπελογιάννη εις θάνατο οφειλόταν εις ξενικήν επιταγή και η εθνική αξιοπρέπεια κάθε Ελληνα επέβαλλε να αγωνισθή για την σωτηρία του Μπελογιάννη. Ακόμα η σωτηρία του Μπελογιάννη ήτο για μένα κομματικό καθήκον. Ο Μπελογιάννης ήτο ένα λαμπρό στέλεχος του Κόμματος και το μέλλον τον προόριζε για αρχηγό του Κόμματος. Τέλος, η σωτηρία του Μπελογιάννη για μένα ήτο φιλικό καθήκον. Ο Μπελογιάννης ήτο για μένα χρησιμότατος και διά την οικογένειάν του και διά το κόμμα μας και διά τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θα προτιμούσα εγώ να δικαστώ και να εκτελεσθώ για να ζήση ο Μπελογιάννης.
Κάνοντας αυτό δεν ερχόμουν σε αντίθεση με το κόμμα μου. Αντίθετα, εφάρμοσα πιστά στην πράξι την εντολή του κόμματός μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου έκαναν παρατηρήσεις όμως.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εφάρμοσα πιστά την εντολήν του που έλεγε ότι κάθε μέλος του κόμματος οφείλει να κάνη ό,τι μπορεί για να σωθή ο λαϊκός ήρωας Μπελογιάννης. Εγώ λοιπόν στέλνοντας την επιστολήν έκαμα το καθήκον μου σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας, σαν κομμουνιστής, σαν φίλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομολογείς εις την επιστολήν ότι ήσουν και ο υπεύθυνος του μηχανισμού.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ασφαλώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά τότε ο Σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας εχαρακτήρισε την επιστολήν σαν όργανο της Ασφαλείας και του Πανοπούλου.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ο Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας καλά έκαμε και την εχαρακτήρισεν έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ότι ήσουν εις το εξωτερικόν.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Διατί; Ο Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας εγνώριζε πολύ καλά ότι ο Πλουμπίδης δεν ήταν καθοδηγητής του παρανόμου μηχανισμού. Δεν το λέγω αυτό, κ. Επίτροπε, διά να αποσείσω τις ευθύνες. Τις ευθύνες τις αναλαμβάνω.
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Το γνωρίζω αυτό.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ο Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας επαναλαμβάνω εγνώριζε πολύ καλά ότι δεν ήμουν καθοδηγητής του παρανόμου μηχανισμού και γι' αυτό το έκαμε. Και πολύ σωστά είπε ότι δεν μπορούσε να είχα ενοχοποιήσει τον εαυτό μου. Να σας απαντήσω, κ. Πρόεδρε, και εις την ερώτησίν σας γιατί είπε ο Ραδιοσταθμός άτι είμαι εις το εξωτερικόν. Ο Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας δεν λέει ψέματα. Φαίνεται άτι είχε την πληροφορία ότι εγώ επειδή ήμουνα άρρωστος και επειδή επρόκειτο να πάω, αν θέλετε εκεί, ότι είχα πάει εκεί και νοσηλεύθηκα στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σήμερα εξακολουθεί να βάλλη εναντίον σου.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εχει δίκαιον να εξακολουθή εφ' όσον έχει εις τα χέρια του την εφημερίδα «Απογευματινή» με συνέντευξή μου. Εχει δίκιο να με αποκαλή προδότη. Διά να αλλάξη γνώμη το Κόμμα πρέπει να εξακριβώση την αλήθεια. Να ιδή αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Επομένως επειδή εστηρίχθη σε στοιχεία για να αποφασίση ότι είμαι προδότης, πρέπει να ανατραπούν τα στοιχεία αυτά για να αλλάξη τη γνώμη του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς το παρόν σε θεωρούν προδότη τους.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Καλά κάνουν. Δικαίωμά τους. Πάντως ο χαρακτηρισμός αυτός δεν οφείλεται εις προσωπικούς λόγους ούτε σε αντιζηλία μην πάρω από τον Ζαχαριάδη την αρχηγία. Οφείλεται στην φροντίδα και την μέριμνα της ηγεσίας του κόμματός μου να προφυλάξη το Κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό.
........................
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Μπαίνω εις την κατασκοπείαν. Η παραπομπή των κομμουνιστών διά κατασκοπεία δεν είναι πρωτοβουλία των Ελληνικών Καταδιωκτικών Αρχών, δεν οφείλεται εις πραγματικά στοιχεία κατασκοπείας· οφείλεται σε εξωτερικήν επιταγή, οφείλεται σε επιταγή διά να τροφοδοτηθή το διεθνές αντικομμουνιστικόν κίνημα, να συκοφαντηθή και να δυσφημισθή το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά που λες ημπορείς να τα αποδείξης;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Βεβαίως. Η εφημερίς «Εστία» εις τας 12/12 του 1951 γράφει ένα άρθρο κατά την γνώμην μου κατ' έμπνευσιν του αξιότιμου Αλεξάνδρου Κύρου, μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδος εις τον ΟΗΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά την γνώμην σου.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Κατηγορεί τας ελληνικάς κυβερνήσεις διότι παραπέμπουν σε δίκη τους κομμουνιστάς κατά την εποχήν καθ' ην συνεδρίαζεν η Γενική Συνέλευσις του ΟΗΕ και τις κατηγορεί διότι έτσι δίδεται η ευκαιρία εις τους αντιπροσώπους της ΕΣΣΔ να δημιουργούν ζητήματα εις βάρος της Ελλάδος και να φέρουν εις δύσκολον θέσιν την ελληνικήν αντιπροσωπείαν, αλλά και την αντιπροσωπείαν της συμμάχου της πέραν του Ατλαντικού κειμένης. Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να παραπέμπονται οι κομμουνισταί σε δίκη τότε αλλά να παραπέμπονται κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα. Ξεύρετε γιατί σήμερον γίνεται η δίκη επί κατασκοπεία; Διότι η δίκη του Μπελογιάννη εδημιούργησεν διεθνή ζητήματα, δι' αυτό εφευρέθη το φασούλι της κατασκοπείας για να παρουσιασθούν οι κομμουνισταί όχι ως αγωνιστές αλλά ως κατάσκοποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ουδεμία ξένη δύναμις έχει ανάμιξιν εις τα δικαστικά ζητήματα της χώρας.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ο Κύρου υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνεται η παραπομπή των κομμουνιστών επί κατασκοπεία ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν πραγματικά ή όχι στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κύρου δεν κάνει τας παραπομπάς, αυταί γίνονται υπό των δικαστικών αρχών.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εις τους δικαστικούς θα παρουσιασθούν τα στοιχεία διά να δικάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αι δικαστικοί υπηρεσίαι είναι ανεξάρτηται. Αι πληροφορίαι αι οποίαι εδίδοντο εις το εξωτερικόν, εδίδοντο τη κατευθύνσει σου; Δι' αυτό κατηγορείσαι.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Με κατηγορείτε ως κατάσκοπον. Επ' αυτού δεν ημπορεί κανείς να απαντήση με ένα ναι ή όχι. Πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι τα ελατήρια. Η κατηγορία επί κατασκοπεία αποβλέπει πρώτα να συκοφαντηθούν τα K.K. διεθνώς, να δυσφημισθούν εις τους λαούς, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των λαών εις τα κόμματα αυτά και να επιβληθούν αυστηρότατοι ποιναί εις τους δικαζομένους κομμουνιστάς. Αυτός είναι ο σκοπός διά τον οποίον συκοφαντούνται. Οι κομμουνισταί, κ. Πρόεδρε, δεν είναι κατάσκοποι. Οι κατάσκοποι αγοράζονται και πουλιούνται. Είναι ικανοί ή για λεπτά ή για να σώσουν το κεφάλι τους να πουλήσουν και την ψυχή της μάνας τους. Οι κομμουνισταί όμως ενώ ημπορούν με μια απλή δήλωσι να σωθούν δεν προδίδουν την ιδεολογίαν τους αλλά μένουν πιστοί και εις το Κόμμα τους και εις την ιδεολογίαν τους. Το K.K. δεν είναι κατασκοπευτικός οργανισμός, είναι κόμμα πολιτικόν. Οι σκοποί του είναι η ανύψωσις του βιοτικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων και τελικώς, η ανατροπή του υπάρχοντος ταξικού καθεστωτικού συστήματος, η εγκαθίδρυσις κατά στάδια της Λαϊκής Δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού, δηλαδή του καθεστώτος εις το οποίον κάθε άνθρωπος εργαζόμενος ημπορεί να δίδει και να παίρνει ό,τι έχει ανάγκη. Το K.K. έχει να δείξη τον Γλέζο, ένα λαμπρό παλικάρι του οποίου αι πράξεις δεν είναι μόνον ατομική παλικαριά αλλά είναι η εξύψωσις της ανθρωπινής αξιοπρέπειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αι πράξεις του εδικάσθησαν και κατεδικάσθησαν από τα δικαστήρια ως εγκληματικαί.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Σήμερα ο Γλέζος σαπίζει εις τις φυλακές. Ο Μπελογιάννης εδικάσθη ως προδότης ενώ ήταν ένας λαϊκός αγωνιστής. Ο Σουκατζίδης ήταν κρατούμενος εις τον τόπον του Χαϊδαρίου και σαν μορφωμένος που ήταν εχρησιμοποιείτο ως διερμηνέας των κρατουμένων με τον διοικητήν του στρατοπέδου. Οταν οι Γερμανοί κατακτητές διέταξαν τον τυφεκισμόν των 200, εις τον κατάλογον ήτο το όνομα του Σουκατζίδη. Ο διοικητής όταν το διάβασε εξεπλάγη και εζήτησε να τον εξαιρέσουν από την εκτέλεσιν. Ο Σουκατζίδης δεν δέχτηκε να πάη άλλος εις το μέρος του να εκτελεσθή. Οι κομμουνισταί, όπως ο Γλέζος, ο Μπελογιάννης και οι άλλοι, δεν ήταν προδότες. Μέσα εις το Κόμμα δεν έχουν θέση οι προδότες και κατάσκοποι. Οι προδόται και κατάσκοποι αποβάλλονται σαν περιττώματα και αγκαλιάζονται από τους αντιπάλους και χρησιμοποιούνται από τις κρατικές αρχές διά να συκοφαντήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εισέρχεσαι εις την κατηγορίαν. Τι γνωρίζεις διά τους ασυρμάτους; Ελέχθη ότι είναι ενδεχόμενον να υπάρχουν και άλλοι ασύρματοι δρώντες εις βάρος του κράτους.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οι ασύρματοι δεν είναι ζήτημα κατασκοπείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχεις ανάμιξιν εις την αποστολήν σημάτων;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οχι, δεν ήτο δική μου δουλειά. Αν παραδεχθούμε ως γνήσιες τις πληροφορίες που υπάρχουν, πάλι δεν προκύπτει ζήτημα κατασκοπείας. Ο κ. Νικολόπουλος εχαρακτήρισε και τις οικονομικής φύσεως πληροφορίες σαν κατασκοπεία. Θα σας διαβάσω ορισμένες πληροφορίες που εγράφησαν εις τον Τύπον. «Οταν ένα κράτος διαθέτει τα 9,4 του εθνικού του εισοδήματος διά δαπάνας αμύνης και μόνον τα 2,8 διά δαπάνας επενδύσεων, το κράτος αυτό δεν ημπορεί να παρουσιάση πρόοδον επί του οικονομικού επιπέδου». Το γράφει αυτό ο κ. Αγγελόπουλος εις το «Βήμα» του Μαρτίου του 1953. Εν συνεχεία το «Βήμα» κάθε εβδομάδα δημοσιεύει ολόκληρη οικονομική σελίδα με υπεύθυνο τον κ. Τζανετάκη, βουλευτή του Συναγερμού. Εκεί αναφέρει ολόκληρη την οικονομία της χώρας. Ομως κανένας δεν κατηγόρησε το «Βήμα» ότι ενεργεί κατασκοπεία. Έφθασε εις το σημείο το «Βήμα» να κατηγορηθή και για συνοδοιπορία. Εδημοσίευσε στατιστικές της οικονομικής παραγωγής της Ελλάδας σε σύγκριση με τα κράτη του λεγομένου Σιδηρού Παραπετάσματος. (Αναγιγνώσκει τα αποσπάσματα εκ της οικονομικής στήλης της Εφημερίδας «Βήμα», αναγόμενα εις τον δείκτην βιομηχανικής παραγωγής διαφόρων χωρών κατά τα έτη 1938 και 1951).
Αν δεχθούμε την άποψη άτι αυτό αποτελεί κατασκοπεία, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι είναι ολιγωρία η παράλειψη των αρμοδίων να παραπέμψουν το «Βήμα» για κατασκοπεία. Όλες οι πληροφορίες αυτές πηγαίνουν εις το εξωτερικό, τα μαθαίνουν εκείνοι που ενδιαφέρονται και επομένως αν τούτο αποτελούσε κατασκοπεία, δεν έπρεπε να επιτραπή εις το «Βήμα» να κυκλοφορήση. Περαιτέρω η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει μηνιαία δελτία αφορώντα το χαρτονόμισμα και τις τιμές. Ακόμη, οι διοικήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Τραπέζης κάθε χρόνο κάνουν απολογισμό και αναφέρουν εκεί όλη την οικονομία της χώρας. Επομένως οι οικονομικές πληροφορίες είναι πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσει ο σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας να διαφωτίση τον ελληνικόν λαό πού πηγαίνουν τα χρήματά του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ελληνικός λαός δύναται να συναγάγη τα συμπεράσματά του εκ των εφημερίδων.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οι εφημερίδες δεν γίνονται αντιληπτές γιατί αναγράφουν στατιστικές και αριθμούς, ενώ εμείς επεξηγούμε τα στοιχεία και διαφωτίζομε το λαό μας πού πάνε τα χρήματά του. Στην εξέτασί του ο αστυνόμος Πειραιώς κ. Παρίσης έφερε δύο παραδείγματα. Την επίσκεψη Ζαγκλή και Λιαρομμάτη. Είναι δυνατόν η πληροφορία αυτή να αποτελή κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας; Εμείς φωνάζομε γιατί τα χρήματα του λαού σπαταλώνται για ξένα συμφέροντα. Αυτό είναι χρήσιμο για το λαό. Γιατί ο λαός δεν θέλει να ξοδεύεται και να στέλνει τα παιδιά του στην Κορέα να σκοτώνονται για τα συμφέροντα του Σίγκμαν Ρι και των Αμερικανών. Τα χρήματα που βγάζει ο ελληνικός λαός τα θέλει για να πάνε σε παραγωγικά έργα, για να βρει έτσι δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε για τις στρατιωτικής φύσεως πληροφορίες;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οι περισσότερες απ' αυτές είναι ασήμαντες και αβλαβείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποία είναι ασήμαντος;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Η εκφόρτωσι πολεμικού υλικού στον Πειραιά. Η Ελλάδα έχει στρατό και ο στρατός χρειάζεται πολεμικό υλικό. Αυτό ή θα το κατασκευάσουνε εις τα ελληνικά εργοστάσια ή θα 'ρθη από το εξωτερικό. Αφού θα 'ρθη από το εξωτερικό θα 'ρθη με πλοίο. Κατά συνέπειαν η πληροφορία αυτή θα ήταν κακή πληροφορία αν βρισκόμασταν σε πόλεμο με κράτος το οποίον είχε την δυνατότητα να 'ρθη και να βομβαρδίση το πλοίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τότε θα εδίδατε τας πληροφορίας.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εμείς κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λέγει το σήμα ότι εις την Στυλίδα υπάρχουν υπόγειαι αποθήκαι;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Όλες αυτές είναι πληροφορίες βαλτές για να στηριχθή η κατηγορία για κατασκοπεία. Τις αρνούμαι. Επειδή, κ. Πρόεδρε, δεν μπορούν αλλιώτικα να σταματήσουν την καθημερινή ανάπτυξη του κομμουνιστικού κόμματος πάνε να βρουν τέτοια στοιχεία που θα μειώσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα το παρουσιάσουν σαν κατασκοπευτική οργάνωση για να κλονιστή η εμπιστοσύνη του λαού. Γι' αυτό γίνεται και η δίκη επί κατασκοπεία.
Λέγω, κ. Πρόεδρε, ότι τα στοιχεία αυτά είναι πλαστά. Το ότι τα σήματα αυτά έχουν συσκευασθή καταλλήλως φαίνεται από τα εξής γεγονότα. Πρώτον, ο κ. Νικολόπουλος, ο υπευθυνότερος όλων των μαρτύρων κατηγορίας, είπεν ότι εις το μέρος όπου υπάρχουν ασύρματοι δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα ενοχής. Διότι αυτό αντίκειται εις τους συνωμοτικούς κανόνας. Επομένως, αυτό που ελέχθη ότι βρέθηκαν και άλλα πράγματα είναι παραμύθια, πλαστά. Ο κ. Νικολόπουλος είπε από το σήμα που μιλάει για τον κουνιάδο του Πλουμπίδη, μάθαμε για τον Πλουμπίδη. Αρα δεν βρέθηκε κατάλογος με αριθμούς, αλλά τον κατάλογο τον κάνανε. Γιατί αν υπήρχε κατάλογος, δεν χρειαζόταν το σήμα αυτό για να μάθουν για τον Πλουμπίδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευρέθη και ο γραφικός σου χαρακτήρ, κατηγορούμενε.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν το ξέρω. Εδώ τον Βαβούδη τον παρουσίασαν σαν ικανό άνθρωπο, αφοσιωμένο κομμουνιστή, ότι ηυτοκτόνησε για να μην παραδοθή κ.λπ. Είναι δυνατόν ένας αφοσιωμένος κομμουνιστής ο οποίος αυτοκτονεί διά να μην αποκαλύψη κατά την γνώμη σας ορισμένα πράγματα, να άφηνε χωρίς να καταστρέψη από τα αρχεία που είχε ωρισμένα στοιχεία που ενοχοποιούν το κόμμα του; Αυτός έκαψε κατά τον κ. Νικολόπουλο το μισό αρχείο και δεν θα έκαιγε τον κώδικα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιφνιδιασμός του εγένετο.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εφ όσον του εδόθη καιρός να κάνη κάτι, θα έκαιγε τα σοβαρότερα. Κατά συνέπειαν θα έκαιγε πρώτα τον κώδικα. Επομένως, όλα είναι πλαστά διά να δημιουργηθή κατηγορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραλληλίζεις μόνον τους ήρωας της Επαναστάσεως με κοινούς εγκληματίας. Τον Ανδρούτσον τον παραλληλίζεις μ' έναν Μπελογιάννη.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Μάλιστα, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με έναν κατάσκοπο.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, με την θέσι που παίρνετε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι υποχρεωμένος να σου κάμω αυτήν την διαστολήν. Δεν ημπορείς να παραλληλίζης τους ήρωας της Επαναστάσεως με κοινούς εγκληματίας καταδικασθέντας διά δικαστικής αποφάσεως.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εδολοφονήθη σαν προδότης ο Ανδρούτσος.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Υπήρξεν ήρωας και επολέμησε. Δεν τον σκότωσαν Έλληνες.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εμείς πολεμήσαμε τους Γερμανούς και τους κατακτητές, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εις ποιαν μάχην κατά των Γερμανών έλαβες μέρος;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εγώ δεν μπορούσα να λάβω μέρος.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Εμείς ελάβαμεν μέρος εις μάχας κατά των Γερμανών.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οι κομμουνιστές τους επολέμησαν. Εγώ προσωπικώς δεν επολέμησα.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Δεν τους επολεμήσατε.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εγώ πολέμησα τους Γερμανούς εις το δικό μου πεδίον, εις το πολιτικόν. Σας επαναλαμβάνω, κ. Πρόεδρε, ότι ο Ανδρούτσος εδολοφονήθη και εχρειάσθηκαν 50 χρόνια για να αποκατασταθή, ενώ ο Μπελογιάννης εκτελέσθηκε από τους αντιπάλους του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δύναται να γίνη ουδείς παραλληλισμός μεταξύ ενός ήρωος και ενός εγκληματία.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εκείνη την εποχή εάν ερωτούσατε διά τον Ανδρούτσο θα σας έλεγαν τα ίδια που λέτε για τον Μπελογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλιν αμνηστίαν ζητάτε; Εχουν αρχίσει από το άλφα και έχουν φθάσει εις το ωμέγα τα ψηφίσματα τα αφορώντα την αμνηστίαν διά τους παραδιδομένους.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Τα πολιτικά κόμματα δεν παραδίδονται. Ενώ πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη λήξη του πολέμου, το ΚΚΕ συνεχίζει να διώκεται. Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν ένας κομμουνιστής δεν διαπράττει παράβασιν του Ποινικού Νόμου είναι ελεύθερος. Ημπορεί να σου είπη: «Είμαι κομμουνιστής αλλά δεν πειράζω κανένα και δεν παραβαίνω τους νόμους του κράτους». Αυτός είναι ελεύθερος.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εδώ βλέπομεν ότι τα μεν αδικήματα ή εγκλήματα τα διαπραττόμενα από πολιτικά κόμματα της κυβερνώσης τάξεως, της αστικής, λησμονούνται γρήγορα, ενώ τα αδικήματα τα διαπραττόμενα από τους κομμουνιστάς όχι μόνον δεν λησμονούνται αλλά αντιθέτως εξογκώνονται, μεγαλοποιούνται και τιμωρούνται με τις αυστηρότερες ποινές. Γιατί αμνηστεύονται οι μη κομμουνιστές και όχι και οι κομμουνιστές; Γιατί ο κομμουνιστής είναι ο λαός ο ίδιος. Και το ΚΚΕ εκπροσωπεί τον λαόν και δεν συμφέρει στην τάξη που κυβερνά ο λαός να ξυπνήση.
........................
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εδώ με χιλιάδες κρατουμένους, με χιλιάδες εξόριστους στο εσωτερικό και σε ξένα κράτη, με την ηγεσία έξω, επήρε 200.000 ψήφους. Φαντασθείτε τι θα γινόταν αν ήταν ελεύθερο το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και πολλοί που σας εγκατέλειψαν όμως.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εάν ήτο το ΚΚΕ θα έπαιρνε πολλές περισσότερες ψήφους. Αυτοί που δεν είχαν εμπιστοσύνη στην ΕΔΑ επήγαν στον Πλαστήρα.
Είπα ότι ο χριστιανισμός για να γίνη επίσημος θρησκεία ενός κράτους χρειάσθηκε 320 χρόνια. Ο κομμουνισμός σε 100 χρόνια έγινε επίσημον καθεστώς 800 εκατ. ανθρώπων. Αυτό δείχνει την δύναμι του κομμουνισμού, νέου καθεστωτικού συστήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον Μπελογιάννη συνηντήθης;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Πολλές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Γλυφάδα;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Όχι εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εκάματε;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Λέγαμε πώς θα εξυπηρετήσωμε το λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανονίζατε και το ζήτημα πληροφοριών;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Κατασκοπεία δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την έξω ηγεσίαν ερχόσαστε εις επαφήν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Βεβαίως, με διαφόρους τρόπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάποιο σημείωμα που ευρέθηκε επάνω σου έγραφες διά διαφόρους σταθμούς του Παραπετάσματος.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Την Μαδρίτη έπρεπε ν' ακούω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας χρειάζεται περιττή φιλολογία.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Σας χρειάζεται, κ. Πρόεδρε, ως στοιχείον. Εμείς αγαπούμε και σεβόμαστε την Σοβιετικήν Ενωσιν, όχι διά να μας βοηθήση να καταλάβωμε την εξουσίαν και αυτό γιατί; Εκείνα τα κόμματα ή εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν την ξένην βοήθειαν δια να καταλάβουν την εξουσίαν είναι δούλοι, κ. Πρόεδρε. Οι Ελληνες κομμουνισταί...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ελεύθεροι;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Διά να καταλάβουν την εξουσίαν στηρίζονται εις τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν μένουν εδώ και πήγαν εις το Παραπέτασμα φυγάδες;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν ημπορούσαν να κάμουν αλλοιώς. Δώστε τους αμνηστίαν και θα έλθουν. Εμείς σεβόμαστε και αγαπάμε την Σοβιετικήν Ενωσιν, γιατί; Η Σοβιετική Ενωσις αποτελεί τον φάρο που φωτίζει όλους τους λαούς να ακολουθήσουν τον δρόμο της. Γιατί η Σοβιετική Ενωσις είναι ο υπερασπιστής των λαών κατά των αποικιακών εκμεταλλεύσεων και γιατί η Σοβιετική Ενωσις είναι ο μοναδικός υποστηρικτής της ειρήνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα της κατηγορίας.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εδώ πρόκειται να μου πάρετε το κεφάλι. Εδώ κατηγορηθήκαμε ότι κατάσκοποι εγκληματίες και προδότες είναι όλοι οι κομμουνιστές. Και σας ερωτώ διατί μία πράξις ενός κομμουνιστού αποδίδεται εις το Κόμμα, εις την ηγεσίαν και η πράξις ενός ατόμου μη κομμουνιστή αποδίδεται εις το άτομο.
........................
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ουχί πας κομμουνιστής τιμωρείται αλλά οι εγκληματούντες κομμουνισταί... Διότι ημπορεί να είσαι κομμουνιστής και να κινείσαι ελεύθερα εφ' όσον δεν διαπράττεις εγκληματικές πράξεις.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Τότε διατί όλοι οι μάρτυρες είπον ότι οι κομμουνισταί είναι προδότες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προδότες εφ' όσον δικάζονται διά εγκλήματα κατασκοπείας.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Έρχομαι εις το τελευταίον θέμα, κ. Πρόεδρε, εις την Ελλάδα μας.
Δεν την αγαπούν οι ξένοι σαν κοιτίδα τον πολιτισμού. Δεν την αγαπούν διά τα μνημεία της, για τον Παρθενώνα, για την Ακρόπολή της. Δεν την αγαπούν για τον γλαυκό ουρανό της αλλά και ούτε και σαν χώρα που ανθεί η θαλερή πορτοκαλιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά τα δίδασκες και στα παιδιά σαν δάσκαλος. Αλλά έπειτα πήραν τα μυαλά σου αέρα.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Έφυγα από τα μικρά παιδιά και πήγα να διδάξω τους μεγάλους. Εδώ, κ. Πρόεδρε, αγαπούν και θέλουν την Ελλάδα σαν χώρα-κλειδί για την στρατιωτικήν της θέσιν. Την χρειάζονται σαν βάση επιθέσεως εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως και των Λαϊκών Δημοκρατιών. Τον δε ελληνικό λαό δεν τον αγαπούν σαν λαό υπερήφανο και γενναίο, τον αγαπούν σαν φύλακα. Το ότι αγαπούν τον λαό για τον στρατό του το είπε ο κ. Κανελλόπουλος και εις το πρωτοχρονιάτικό του διάγγελμα. Είπε, η Ελλάς εκτιμάται πρωτίστως για το στρατό της. Ακόμα, κ. Πρόεδρε, αγαπούν την Ελλάδα για τον φτηνό στρατό της. Τους κοστίζει φθηνώτερα. Η εφημερίς «Καθημερινή» στις 3 Μαρτίου τον '53 εδημοσίευσε κύριον άρθρο με τον τίτλο «Τα φύλακτρα» και παραπονείται γιατί οι Αμερικανοί κόβουν την βοήθειαν, δεν ξέρουν ότι εμείς είμαστε φύλακες; Και κάνει την σύγκρισι: Ενώ ο Αμερικανός στρατιώτης στοιχίζει περίπου 90 δολάρια τον μήνα, ο Έλληνας στρατιώτης στοιχίζει περίπου 17, άρα τον ελληνικό λαό τον αγαπούν για τον φτηνό στρατό τον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σε αγαπάει κανένας εάν δεν αξίζεις.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Θέλουν τον ελληνικό λαό για την γενναιότητα τον στρατού του, για να τον χρησιμοποιούν σαν φρουρό της βάσης τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κοινότητα συμφερόντων.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Και για να τον στέλνουν στην Κορέα για να πολεμάη για τα συμφέροντα των Αμερικανών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε, γιατί όλα αυτά είναι φιλολογία. Δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της απολογίας σου.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Πρέπει να εξετασθούν όλα τα ζητήματα. Είναι πολιτική υπόθεσις, δεν είναι υπόθεσις κατασκοπείας. Προηγουμένως είπατε ότι οι Αμερικανοί μας έζησαν. Όχι. Η βοήθεια που δόθηκε στην Ελλάδα ωφέλησε την Αμερική γιατί, πρώτα πρώτα με τη βοήθεια που έδωσε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται σαν φίλη σύμμαχος και προστάτρια της ελευθερίας και ταυτοχρόνως, με το πρόσχημα της βοηθείας, τοποθέτησε σ' όλους τους τομείς Αμερικανούς διά τον έλεγχον. Δεν μπορούσε -τώρα κόπηκε λιγάκι- να μετατεθεί ούτε ένας χωροφύλακας εάν δεν υπήρχε η έγκρισις των Αμερικανών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομιλείτε υπερβολικά.
........................
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ο ελληνικός λαός θέλει ειρήνην. Οι πολεμοκάπηλοι δεν αφήνουν. Εμείς αγαπούμε την Ελλάδα του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα ούτε των Ωνάσηδων ούτε των Γουλανδρήδων ούτε των Μποδοσάκηδων. Εμείς αυτήν την αγαπούμε και την υπερασπιζόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την χτυπάτε όμως διά των πράξεών σας.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Η σωτηρία της Ελλάδας βρίσκεται εις την ειρήνευση, στην συμφιλίωσι, στην ανασυγκρότηση. Για να μπορέση να ανασυγκροτηθή η Ελλάδα, να αναστηλώση τα ερείπιά της και να ευημερήση χρειάζεται να δοθή γενική αμνηστία η οποία θα επιβληθή από την ανάγκη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Χρειάζεται όλοι οι Ελληνες μαζί να δώσουμε αδελφικά το χέρι, να ανοικοδομήσουμε την Ελλάδα και η Ελλάδα να ζήσει ελεύθερη και ανεξάρτητη.
Και κάτι άλλο για να τελειώσω. Εάν την κυβέρνησιν του Ελληνικού Συναγερμού ουκ έα καθεύδειν το του Πλαστήρα τρόπαιον με την εκτέλεσιν του Μπελογιάννη, εγώ είμαι πρόθυμος να θανατωθώ και το δικό μου αίμα να είναι αίμα πατριώτου για να ανασυγκροτηθή και ευημερήση η Ελλάς για να ζήση και να αναπνεύση ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα εφαρμοσθούν οι κείμενοι νόμοι της πατρίδος. Τίποτε άλλο δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Είσαι ευχαριστημένος ότι απελογήθης ελεύθερα; Δεν έχουμε βέβαια ανάγκην της δηλώσεώς σου αυτής.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Μάλιστα, το αναγνωρίζω αυτό. Συνήθισα να λέγω την γνώμην μου ελεύθερα.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ: Και η υπεράσπισις, κ. Πρόεδρε, το αναγνωρίζει.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Η Ελλάς θα είχε ορθοποδήσει και δεν θα είχε ανάγκην της οικονομικής ενισχύσεως κανενός κράτους εάν σεις δεν την καταστρέφατε με τον ΕΛΑΣ και το κίνημά σας.
........................
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Ας έλθωμεν εις το κατηγορητήριον. Ηρνήθης, κατηγορούμενε, ότι εστάλησαν τα σήματα;
(Η υπεράσπισις διαμαρτύρεται.)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είπε ο υπερασπιστής σας ότι τις πληροφορίες τας θέλομεν να κάμωμεν τον τρίτον γύρον.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν ηκούσθη τέτοιο πράγμα.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Δηλ. θα εκάνατε επίθεσιν από το εξωτερικόν και το εσωτερικόν της Ελλάδος.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οχι, κ. Επίτροπε. Δεν πάμε για τρίτο γύρο.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Το Κομμουνιστικόν Κόμμα εις την Γ' Συνδιάσκεψιν απεφάσισε τα εξής (αναγιγνώσκει). Συνεπώς δεν σας ήτο άγνωστος η ιδέα περί του τρίτου γύρου.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Σας απήντησα, κ. Επίτροπε, δεν επρόκειτο να κάμωμεν τρίτον γύρον.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είπατε ότι «όταν ο λαός πεινούσε και πέθαινε από την πείνα οι πολιτικοί του αρχηγοί τι έκαμαν;» Σας ερωτώ: Σεις τι κάνατε; Κόβατε τα κεφάλια του με τους τενεκέδες για να τους απαλλάξετε από την δυστυχίαν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Έμπαινα εγώ επικεφαλής εις τας διαδηλώσεις και κατωρθώσαμεν να επιβάλωμε τα συσσίτια για να ζήση ο λαός.
ΒΆΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Διαστρεβλώσατε την κατάθεσιν του κ. Νικολόπουλου. Είπατε ότι «ο κ. Νικολόπουλος είπε ότι δεν τοποθετούνται εκεί που υπάρχουν ασύρματοι τίποτα»...
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Παρακαλώ, κ. Επίτροπε, εγώ είπα το εξής: Δεν πρέπει να υπάρχουν εις το μέρος που ευρίσκεται ο ασύρματος άλλα παράνομα ή ένοχα αντικείμενα.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Δηλ. τυπογραφείον. Συνεπώς σημειώματα ημπορούσε να υπάρχουν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ουδέν άλλο στοιχείον δύναται να υπάρχη.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Τα ιδικά σας σημειώματα τα οποία ευρέθησαν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν το ξέρω αυτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Έχομεν σημειώματα που φέρουν το αίμα του Βαβούδη.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Και αυτό δεν το ξέρω. Γιατί είναι το αίμα του Βαβούδη και όχι άλλου.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Διατί δεν παρουσιαστήκατε έπειτα από τα τόσα μέτρα επιείκειας;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Διά να κάνω δήλωσιν αποκηρύξεως των αρχών μου; Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάμω οιανδήποτε δήλωσιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διά την Χάνου τι θα μας είπης;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν έχω να είπω παρά μόνον τούτο. Οτι η Χάνου εξηπατήθη από μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήγες μόνος σου;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Μόνος μου. Εδήλωσα ότι την εξηπάτησα και αναλαμβάνω την ευθύνην.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Κότσυφα πού την εγνώρισες;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εις το αυτοκίνητον που με μετέφερον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν της εδίδατε σημειώματα;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Ωμιλήσατε περί αδικημάτων τα οποία ημνηστεύθησαν. Τα αδικήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ημνηστεύθησαν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Οχι, διότι το Κομμουνιστικόν Κόμμα είναι παράνομον.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είπατε ότι εις τας εκλογάς επήρατε 240.000 ψήφους.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Και με κόμμα παράνομον.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Πού ξέρετε άτι οι ψήφοι αυτές είναι δικές σας;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Η ΕΛΔ εις τας εκλογάς του 1950 κατέβηκε με την Δημοκρατικήν Παράταξιν. Την παράταξιν αυτήν την ενίσχυσε το Κομμουνιστικόν Κόμμα και έφερε το γνωστό αποτέλεσμα. Η ΕΛΔ ενόμισε ότι η νίκη αυτή ανήκεν εις την ιδίαν και εις τας εκλογάς του 1951 κατήλθε με ανεξάρτητον ψηφοδέλτιον. Το αποτέλεσμα ήτο ότι έλαβε 2.000 ψήφους.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Ωμιλήσατε διά τον Μπελογιάννη και δεν ηκούσαμεν να αναφέρητε λέξιν διά τον Μπάτσην και τον Καλούμενον, διατί;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Δεν με ρωτήσατε.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Και διά τον Μπελογιάννην δεν σε ρωτήσαμε.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Διά τον Μπελογιάννην έλαβα αφορμήν εκ της επιστολής.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είπατε ότι διαφωτίζετε τον λαόν. Ποιον λαόν;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Τον ελληνικόν λαόν.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Πού, εκεί που τα στέλνατε;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Από τον σταθμό μας.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Διατί δεν εχρησιμοποιούσατε την «Αυγή»;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Η «Αυγή» δεν είχε σχέσιν με το Κομμουνιστικόν Κόμμα.
ΒΆΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είπατε ότι μία εφημερίς έγραψε κάτι δηλώσεις. Διατί δεν έγραψε μία κυβερνητική εφημερίς αυτό που έγραψεν η «Αλλαγή»;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εγραψε και η «Απογευματινή» . Η «Αλλαγή» εδημοσίευσε δηλώσεις προς κάποιον ανώτερον αξιωματικόν της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Η «Απογευματινή», θέλοντας να κάμη αντικομμουνιστικήν προπαγάνδαν, εδημοσίευσε φανταστικήν συνέντευξίν μου προς κάποιον δημοσιογράφον.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Σεις έρχεσθε και προσβάλλετε την ελληνικήν Δικαιοσύνην και λέτε ότι η δίκη είναι σκηνοθετημένη και έχει πολιτικήν χροιάν και σας προεκάλεσεν ο κ. Πρόεδρος και σας προκαλώ και εγώ να μας αναφέρητε μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν δίκης σκηνοθετημένης.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εγώ σέβομαι το Δικαστήριον και είπα ότι ήταν σκηνοθετημένα τα στοιχεία επί κατασκοπεία και όχι η δίκη. Αυτά επιδιώκουν οι αντικομμουνιστικοί κύκλοι.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Εδώ δεν δικάζεται το Κομμουνιστικόν Κόμμα.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Ακριβώς το Κομμουνιστικόν Κόμμα δικάζεται.
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΗΣ: Επειδή δεν απεδέχθητε την ύπαρξιν κώδικος, τα σήματα τα στέλνατε σε ανοικτή γλώσσα;
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Εγώ δεν είπα για σήματα. Τα σήματα είναι φτιαχτά.
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΗΣ: Εδέχθητε πάντοτε ότι διεφωτίζατε την ηγεσίαν. Τα σήματα τα στέλνατε ανοικτά.
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ: Μάλιστα.
Εις το σημείον αυτό και περί ώραν 15.20' λύεται η συνεδρίασις δι' αύριον και ώραν 8ην πρωινήν.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 30-1-53

Πηγή: Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου