Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Η ισοπέδωση του σπουδαίου Σοβιετικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Δημοσκόπηση σε δείγμα 1600 ατόμων που διεξήχθει στις 29-30 Ιανουαρίου 2011, σε 46 περιφέρειες και τις δημοκρατίες της Ρωσσίας κατέδειξε ότι:
  • το 32% των Ρώσσων θεωρεί ότι ο Ήλιος είναι δορυφόρος της Γης
  • το 55% θεωρεί τη ραδιενέργεια αποκλειστικά ανθρωπογενή
  • το 47% πιστεύει ότι τα αντιβιοτικά σκοτώνουν ιούς, καθώς και βακτήρια
  • Το 29% νομίζει ότι οι δεινόσαυροι συνυπήρχαν με τους πρωτόγονους ανθρώπους
Αν λάβει κανείς υπ' όψιν ότι το περιθώριο σφάλματος είναι μόλις 3.4%, μπορεί να καταλάβει ότι η αμορφωσιά που μαστίζει τη χώρα είναι τρομερή. Το Σοβιετικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ήταν καύχημα του Σοσιαλισμού, οπότε είναι σαφές, ότι η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης των κομμουνιστών από την εξουσία. Εικόνες σαν αυτήν, δείχνουν καθαρά την πτώση του επιπέδου ζωής των Ρώσσων από την επανεγκαθίδρυση του καπιταλισμού στη χώρα τους.

Αναλυτικά, τα τραγικά αποτελέσματα που μάλιστα δείχνουν τάση επιδείνωσης της κατάστασης, σε μόλις 4 χρόνια:

20072011
Ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη;

Συμφωνώ2832
Διαφωνώ6762
Δύσκολο να απαντήσω56
Το Κέντρο της Γης είναι πολύ ζεστό;

Συμφωνώ7576
Διαφωνώ88
Δύσκολο να απαντήσω1716
Το οξυγόνο που αναπνέουμε προέρχεται από φυτά;

Συμφωνώ8378
Διαφωνώ1114
Δύσκολο να απαντήσω68
Το ραδιενεργό γάλα μπορεί να γίνει ασφαλές εάν βραστεί;

Συμφωνώ1411
Διαφωνώ6771
Δύσκολο να απαντήσω1918
Τα ηλεκτρόνια είναι μικρότερα από τα άτομα;

Συμφωνώ4852
Διαφωνώ2018
Δύσκολο να απαντήσω3229
Οι ήπειροι στις οποίες ζούμε, κινούνται για εκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσουν να κινούνται στο μέλλον;

Συμφωνώ7271
Διαφωνώ89
Δύσκολο να απαντήσω1920
Το φύλο του παιδιού το καθορίζουν τα γονίδια της μητέρας;

Συμφωνώ2520
Διαφωνώ4647
Δύσκολο να απαντήσω2933
Οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν στην ίδια εποχή με τους δεινόσαυρους;

Συμφωνώ3029
Διαφωνώ4546
Δύσκολο να απαντήσω2426
Τα αντιβιοτικά σκοτώνουν ιούς, καθώς και βακτήρια;

Συμφωνώ4546
Διαφωνώ3031
Δύσκολο να απαντήσω2523
Το λέιζερ λειτουργεί εστιάζοντας ηχητικά κύματα;

Συμφωνώ2626
Διαφωνώ3129
Δύσκολο να απαντήσω4345
Όλη η ραδιενέργεια είναι ανθρωπογενής;

Συμφωνώ5755
Διαφωνώ3031
Δύσκολο να απαντήσω1215
Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν εξελιχθεί από παλαιότερα είδη ανθρώπου;

Συμφωνώ6161
Διαφωνώ1617
Δύσκολο να απαντήσω2322
Η Γη κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, σε ένα μήνα;

Συμφωνώ1420
Διαφωνώ6154
Δύσκολο να απαντήσω2526

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου